Met geopende ogen en oren in 2021

Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.
2Kr.7:13-14

We zien op dit moment een duidelijke tweedeling ontstaan in de maatschappij.
Het is opvallend hoe groot de weerstand vaak is voor argumenten tegen vaccinatie of gerelateerde onderwerpen zoals de Great Reset.
Zelfs bij familieaangelegenheden mag je hier niet over praten. Zelfs sommige broeders en zusters worden onrustig van deze gespreksstof.
Je wordt letterlijk de mond gesnoerd! Wat een onmacht! Of toch niet?

Efeze 6 vers 12-13 zegt: Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

De geestelijke wapenrusting bestaat uit 5 verdedigingswapens en 2 aanvalswapens. Ik ben mijn leven lang marinier geweest en spreek liever over de Krijgsmacht als over Defensie.
Na de 2e wereldoorlog werd ons ministerie van oorlog het ministerie van Defensie. De oorlog was afgelopen en wij namen een defensieve houding aan. Deze defensieve houding zien wij terug in de hele Nederlandse samenleving. In het leger, in de politiek, maar ook in de kerk.
Misschien vraag jij je af of je moet vechten en hoe je moet vechten.
Jesaja zegt daar het volgende over:
Op die dag zal de HEERE van de legermachten tot een schitterende kroon en sierlijke krans zijn voor het overblijfsel van Zijn volk tot een geest van het recht voor wie zit om recht te spreken, en tot een kracht voor wie de strijd terugdringt naar de poort. Jes.28: 5-6
Wij zullen de vijand terug dringen tot aan de poort van de hel.
Tegen ons wordt gezegd: op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Matt.16:18

Weleens gehoord van dit spreekwoord: 'De beste verdediging is de aanval'. Weet je waarom? Als je tot aan de poort gaat dan heb je de ingang en uitgang van de vijand, oftewel je hebt het hele bolwerk. In de poort zitten de machthebbers van de stad, van het bolwerk. Dus je pakt direct het commandocentrum van de vijand aan.
God wil van ons offensieve strijders maken. Doe daarom elke ochtend je wapenrusting aan.

De aanvalswapens zijn: Gods woord en bidden in de Geest: En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ef.6:17-18

De tijd is aangebroken om terug te nemen wat van onze God is.
En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Esther 4: 14

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin