Het beest uit de zee - 666

Het wereldse systeem

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer:

Ik zag een beest uit de zee opkomen dat tien horens en zeven koppen had. Op elk van zijn horens stond een kroon en op zijn koppen stonden beledigingen tegen God. Openbaring 13: 1

7 koppen > 7 gezichten > 7 manifestatievormen. Verbonden aan 1 lichaam

Het systeem van de antichrist

DE GEESTELIJKE MACHT

'een grote, rode draak met zeven koppen en tien horens. Op elke kop stond een kroon', oftewel de satan  Openbaring 12

DE WERELDSE MACHT
En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was', oftewel de valse profeet, Openbaring 13: 11-12 / 16:13 / 19:20

De werken van de duisternis ontmaskert

Klik op een kop voor meer informatie

Secularisatie - Beroven van het christelijk fundament van de samenleving.

Beschreven in 10 stappen

De Griekse grondtest van Openbaring 13: 16 wijst er bijzonder duidelijk op dat dit merkteken zal worden aangebracht met de prik van een naald.

Zou de kop die dodelijk verwond is ons economisch systeem kunnen zijn? Een systeem wat een 2e lock-down niet overleeft. Zou een digitale munteenheid die wereldwijd wordt ingevoerd geen wonderbaarlijke genezing zijn.

Met lede ogen en stomme verbazing zien we nu een kerk die blind is. Een kerk die zich laat vaccineren en een kerk die zich aan banden laat leggen. Is dit de kerk die meegaat in de wereldwijde kerk?

Is er meer CO2 doordat de aarde warmer wordt of wordt de aarde warmer door meer CO2? Wat is de invloed van 'Haarp' op de opwarming van de aarde? Wat voor rol speelt klimaat op de wereld-agenda?

Hoe lang nog voordat mens en computer worden samengebracht? Hoe ver is de wetenschap v.w.b. aanpassingen op DNA-niveau? Wordt dit al op de mens toegepast? En in welke mate? Wat is de rol van 5G hierin? Waarom stuurt Space-X (Elon Musk) 42.000 satelieten de ruimte in?

Kunnen wij onze 'mainstream-media' nog vertrouwen? Wat is hun bron? Hoe objectief is hun verslaglegging? Waarom worden tegen geluiden van Social-media verwijderd? In welke handen zijn de media-magnaten?