Het beest uit de zee - 666

Het wereldse systeem

En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer:

Ik zag een beest uit de zee opkomen dat tien horens en zeven koppen had. Op elk van zijn horens stond een kroon en op zijn koppen stonden beledigingen tegen God. Openbaring 13: 1

7 koppen > 7 gezichten > 7 manifestatievormen. Verbonden aan 1 lichaam

Het systeem van de antichrist

Eén stap verwijderd van het merkteken van het beest

'Het beest had iedereen in zijn macht: machtige en gewone mensen, rijke en arme mensen, vrije mensen en slaven. Het dwong iedereen om een merkteken op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd te dragen. Alleen mensen die dat merkteken hadden, konden iets kopen of verkopen. Het merkteken was de naam van het beest, of het getal dat zijn naam voorstelt. Dit is verstandig om te doen: reken het getal van het beest uit. Want met het getal wordt een mens bedoeld, en zijn getal is 666.' Openbaring 13: 16-18 BB

Het moment is gekomen dat wij één stap verwijderd zijn van het merkteken van het beest. Nu vindt er een uitrol plaats in Nederland om het QR-code systeem te vervolmaken. Langzaam zal deze uitgebreid en opgelegd gaan worden aan winkels en openbare gelegenheden, wat inhoud dat niet gevaccineerden worden gemanipuleerd om toch een vaccinatie te nemen of geheel buitengesloten worden van de maatschappij.

Een eerste argument van christenen is vaak dat eerst het beeld van het beest aanbeden moet worden. Ik geloof dat wij het beeld van het beest al heel lang aanbidden door onze TV's, computers en andere schermpjes. De zgn. beeldbuis! Een dood beeld.

Wie is het beest? De omschrijving doet denken aan het laatste beest in Daniël 7, het laatste koninkrijk wat zal opstaan. In dit geval doet het eerder denken aan een grootmacht, een antichrist-systeem, als aan een persoon.

Een tweede argument van christenen is vaak: 'er is geen dwang'. Dit wil ik ten volle ontkrachten. Vele landen stellen de vaccinatie verplicht. De heksenjacht op niet gevaccineerden wordt angstvallig uit de mainstream-media gehouden. In ons land worden wij sterk gemanipuleerd door de overheid en geïntimideerd door mensen die menen dat niet-gevaccineerden een gevaar zijn. Deze tweedeling is door de overheid gecreëerd. De manipulatie van de bevolking is bijna tot een kunst verheven. Liegen op de hoogste niveaus is inmiddels tot geaccepteerd gedrag aanvaard. Dit wordt ook wel de macht van toverij genoemd.
Daarentegen is het 2e beest wel duidelijk een persoon. Een persoon die op dit moment al rondloopt en achter de schermen al veel macht heeft gekregen van het eerste beest en zodoende het antichrist-systeem leven in heeft geblazen door de media wereldwijd. Ongemerkt zijn de mensen het beeld van het beest gaan aanbidden. Het begon met geloof omdat wereldwijd dit beest hetzelfde sprak, alle wereldleiders, alle media, alle schermpjes:
Het dwingt iedereen om een vaccinatie te nemen, 'Het dwong iedereen om een merkteken op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd te dragen.' vers 16

De heksenjacht is in sommige landen al begonnen en zal ook over ons land worden uitgerold: 'En het doodde alle mensen die het beeld niet wilden aanbidden.' vers 15
De ultieme vraag is nu: 'Ben jij bereidt te sterven voor de naam van Jezus Christus'. De andere keuze lijkt simpel: een gratis vaccinatie halen.

Thiery Baudet heeft eind september deze uitspraak gedaan: "Mensen zeggen dat ik nu de grootste had kunnen zijn. Maar wat ze vergeten: dat had misschien gekund, maar dan was ik mijzelf verloren. Dan had ik mijn ziel moeten verkopen aan de duivel en was ik mezelf kwijtgeraakt. Dat is volgens mij wat Jezus bedoelde met: Je moet alles opgeven om alles te kunnen winnen."
https://cip.nl/87485-thierry-baudet-jezus-is-mijn-voorbeeld

Ik zei één stap verwijderd van het merkteken van het beest: 'Alleen mensen die dat merkteken hadden, konden iets kopen of verkopen.' vers 17
Deze stap zal in 2022 worden uitgerold over ons land.

Er is hoop. Er is een nieuwe laatste beweging gaande van Gods volk. Een overblijfsel wat nu gebruikt wordt om te oogsten. Dit overblijfsel moet samenkomen, een eenheid vormen in Geest en in Waarheid. Hierbij is onderscheiding nodig.
Met de Heer mogen wij nu bouwen aan een huis. Onze huizen worden de kerk.

Gebed:

* Dank U Heer voor deze tijd. Dank U Heer voor corona.

* Heer wij bidden voor hen die geliefden verloren zijn aan corona, maar weten dat deze tijd noodzakelijk is om uw eindtijd plan in te zetten.

* Dank U Heer voor Uw Woord waar we letterlijk het plan wat zich nu ontvouwt kunnen lezen.

* Heer ik bid dat de sluier wordt opgelicht, de macht van toverij wordt verbroken over hen die verblind zijn door het beeld van het beest.

* Heer ik bid dat een ieder die wel ziet, maar zijn 'kop in het zand steekt' zich berouwvol bekeert en het tijdelijke verruilt voor het eeuwige bij U.

* Heer ik zegen alle mensen die bewust meedoen aan dit wereldwijde complot in de hoop dat zij zich alsnog bekeren. Geef hen de kracht en moed om uit dit web te stappen waar zij in verstrikt zijn geraakt. Ik geef hen in Uw handen en vraag U om een rechtvaardig oordeel.

* Heer ik bid voor hen die zien en U niet kennen. Zij hebben geen hoop. Zoeken het mogelijk bij hun goden en kunnen het daar niet vinden. Ik bid dat zij op zoek gaan naar een hogere macht en bij U uitkomen.

* Heer ik bid dat alle wakkere christenen zich zullen verenigen en de volheid van Uw Geest zullen uitleven in Jezus naam,

Amen


Vorig jaar schreef ik mijn boekje van 'Corona naar Kruis, van Kruis naar Kroon'. Daarna zei de Heer 'Ga nu je boodschap maar uitleven'. We zijn met een huisgemeente gestart. We nemen nieuwe stappen in Gods Koninkrijk. Langzaam gaan we de volheid van zijn wezen ontdekken.
https://www.komenzietholen.nl/van-corona-naar-kruis-van-kruis-naar-kroon2

De Heer stopte niet met spreken. Wekelijks schreef ik mijn gedachten op. Deze gedachten mocht ik uiten in een overdenking die ik wekelijks schreef voor '24-7 gebed'. Zo ontstond een tweede boekje: 'Nieuwe wijn doet men in nieuwe zakken'.
https://www.komenzietholen.nl/nieuwe-wijn-doet-men-in-nieuwe-zakken/

Secularisatie - Beroven van het christelijk fundament van de samenleving.

Beschreven in 10 stappen

De Griekse grondtest van Openbaring 13: 16 wijst er bijzonder duidelijk op dat dit merkteken zal worden aangebracht met de prik van een naald.

Zou de kop die dodelijk verwond is ons economisch systeem kunnen zijn? Een systeem wat een 2e lock-down niet overleeft. Zou een digitale munteenheid die wereldwijd wordt ingevoerd geen wonderbaarlijke genezing zijn.

Met lede ogen en stomme verbazing zien we nu een kerk die blind is. Een kerk die zich laat vaccineren en een kerk die zich aan banden laat leggen. Is dit de kerk die meegaat in de wereldwijde kerk?

Is er meer CO2 doordat de aarde warmer wordt of wordt de aarde warmer door meer CO2? Wat is de invloed van 'Haarp' op de opwarming van de aarde? Wat voor rol speelt klimaat op de wereld-agenda?

Hoe lang nog voordat mens en computer worden samengebracht? Hoe ver is de wetenschap v.w.b. aanpassingen op DNA-niveau? Wordt dit al op de mens toegepast? En in welke mate? Wat is de rol van 5G hierin? Waarom stuurt Space-X (Elon Musk) 42.000 satelieten de ruimte in?

Kunnen wij onze 'mainstream-media' nog vertrouwen? Wat is hun bron? Hoe objectief is hun verslaglegging? Waarom worden tegen geluiden van Social-media verwijderd? In welke handen zijn de media-magnaten?

Maak een gratis website.