DE VALLEI

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;Uw stok en Uw staf,die vertroosten mij. Psalm 23: 4

De kerk gaat door de ultieme test. Wij gaan door het dal van de schaduw van de dood. 
De vallei van de schaduw van de dood is de plaats waar Gods leger nu een noodzakelijke voorbereiding ondergaat voor de laatste slag, waar strijders leren te leven met de dood als een echt en continue nabij gevaar.

En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. Genesis 3: 15
En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Mattheus 16: 18
En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Efeze 5: 11
Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. 1 Joh. 3: 8

We staan aan de Jordaan. Het is tijd om ons erfelijk bezit te vorderen. God geeft in deze tijd een mandaat om de vijand aan te vallen, echter op Zijn bevel en in kleine eenheden.
Wij worden geroepen om de Vallei van de schaduw van de dood in te trekken, de vijandelijke bolwerken te verkennen, ze aan te vallen en neer te halen.

Er is geen grotere wijsheid als het kruis. Zij die wandelen in wijsheid zijn zij die hun kruis opnemen. De Koning heeft de dood verslagen. Als je Hem volgt zal jij de dood overwinnen in deze vallei. Als je Hem niet volgt en een ander pad neemt zal deze vallei je verslinden. Een discipel leeft om zijn meester te volgen, te leren en te worden als Hem. Dit is de oplossing voor deze vallei. Als je het leven van het kruis leeft dan zal jij de dood overwinnen zoals Hij deed.

Je overwint geen vijand door hem te passeren. Je verslaat angst door te groeien in geloof. Je verslaat wanhoop door te groeien in hoop. Je verslaat de dood door te groeien in leven. Echt leven vind je door niet langer voor jezelf te leven, maar voor de Koning en alles te doen voor Zijn Koninkrijk en diegenen waar Hij zijn leven voor gaf. Deze vallei is er om jou te helpen waarlijk leven te vinden. Het enige pad wat jou door deze vallei kan leiden is het pad van leven. Maar om dit pad te vinden moet jouw doel groter zijn als enkel de vallei te willen doorkruisen. Je moet oplossingen vinden om de vijanden in de vallei te vernietigen. Verder is er nog één waarheid die je moet uitleven om door deze vallei te komen:Je moet alles doen met vreugde: 'De vreugde van de Heer is je kracht!'

In de vallei van de schaduw van de dood leren wij de dood te bestrijden door de angst voor de dood te weerstaan door dagelijks te sterven aan onszelf en onszelf te beschouwen als dood voor de wereld. Door de controle over angst kunnen wij de bron van alle verderf doden: Egoïsme of ik-gerichtheid.  
In de vallei leren we de bittere wortel van cynisme te verwijderen. Cynisme wat opkomt als een gif door steeds weer opnieuw geconfronteerd te worden met alle leugens van de huidige wereld. Wij vallen dit kwaad aan met de blijdschap van de Heere, een luisterend oor en wijsheid vanuit Zijn Geest. 
In de vallei worden we aangevallen door wantrouwen. Met wijsheid van de Heer houden wij het initiatief door een tegenaanval vanuit genade en vergeving. Onze eenheid brengt een schokgolf in het kamp van de vijand. 
Waar Mattheus spreekt over het feit dat de poorten van de hel ons niet zullen overweldigen, draaien wij het om. Wij nemen afstand van onze defensieve houding en vallen met geestelijke wapens de poorten van de hel aan met proclamatie, bevrijding en genezing.

Ons grote geheim is: Wij houden focus op de missie en niet op de gemeenschap. Wij zijn in het dal van de schaduw van de dood naar buiten gericht en redden wat er te redden valt in plaats van onze gemeenschap angstvallig in stand houden. Doordat wij veel mensen redden groeit onze eenheid. De ultieme test is steeds weer opsplitsen met nieuw leiderschap in kleine eenheden die met elkaar verbonden blijven. Na een aanval laten wij bolwerken achter van waarheid, gerechtigheid en vrede.

Nog éénmaal: The joy of the lord is our strenght.


Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin