SECULARISATIE - NEW WORLD ORDER

Secularisatie - Beroven van het christelijk fundament van de samenleving.

Alice Bailey (1880 - 1949), theosofe, medium en auteur van 24 boeken over New Age en de komst van 'Maitreya'. Alles wat ze opschreef ontving ze rechtstreeks van 'de geesten', er was niets van haarzelf, zegt zij. 
Haar schrijven had tot doel om de wereld een nieuw waardesysteem te geven, een nieuw wereldsysteem: de Nieuwe Wereld Orde en één luciferiaanse wereld religie.
Daartoe moet de wereld eerst 'verlost' worden van de christelijke traditie'. 

Haar uitgangspunt was: begin bij de kinderen. 

Ze beschreef een 10 stappen plan:
1. Ontken God Verwijder God uit de scholen, uit de schoolboeken, uit de publieke arena. 

2. Verbreek de communicatie tussen ouders en kinderen, zodat ouders geen christelijke waarden meer kunnen doorgeven aan hun kinderen. Druk kinderrechten extreem door. Schaf lijfstraffen af. 

3. Seks is vrij voor ieder. Seks is het grootste plezier voor de mensheid en het is voor iedereen, getrouwd of ongetrouwd. Christenen beroven mensen hiervan.

4. Maak homoseksualiteit een alternatieve levensstijl. Men moet vrij zijn om ALLE vormen van seks te praktiseren. 

5. Promoot Abortus als recht. Vrijheid om ongewilde kinderen te aborteren. 

6. Maak echtscheiding algemeen aanvaard Bevrijd mensen van het idee dat een huwelijk levenslang is.

7. Ontzenuw christelijk radicalisme. Laat het christendom met zijn éne God zwijgen. Creëer een oecumenisch denken waarin vele wegen naar de waarheid leiden. 

8. Gebruik de media om de publieke opinie te beïnvloeden. Promoot deze waarden door gebruik van TV, film, pers etc. 

9. Verlaag kunst in alle uitingsvormen. Verlaag muziek, schilderskunst, en elke expressie van het hart en maak het pervers, immoreel en occult. 

10. Krijg de kerk zover dat ze akkoord gaat met elk van deze waarden. Dan kan je verder om deze waarden in wetten vast te leggen.

Bovenstaande punten zijn allemaal met succes uitgevoerd.


Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin