EINDTIJD en PROFETIE


U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen slapen, maar laten wij, waakzaam en nuchter zijn. - 1 Thessalonicenzen 5: 5,6

Wees Waakzaam

We leven in een bijzondere tijd. Een tijd waarin alles wordt geschud. Onze tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden (1 Petrus 5:8). We worden dagelijks gebombardeerd door een aanval van angst, het is voor velen moeilijk om niet moedeloos te worden. Maar weet dat het Woord van God leert, dat wanneer de duisternis toeneemt, ons licht ook feller zal schijnen. Er zijn nog beloftes van God die speciaal bewaard zijn voor juist deze tijd. Daarom is het van belang dat wij vol verwachting zijn over wat de Heer gaat doen. Want in het heetst van de strijd, bevrijd God Zijn volk van haar banden en ketenen. Dat deed Hij bij het volk Israël, dat deed Hij bij de vrienden van Daniël en ik geloof dat Hij dat nu ook bij ons zal doen. Mits wij niet buigen voor deze machten van angst en intimidatie, die ons de mond willen snoeren. God heeft in Zijn Woord gesproken over deze tijd en dat doet Hij nu nog steeds. Wij willen dit platform gebruiken om elkaar eraan te herinneren wat God heeft gesproken, aan Zijn trouw en om te delen van wat wij geloven dat Hij nu spreekt. Wij kennen allen ten dele, en profeteren ten dele (1 Korinthiërs 12:9), veracht de profetieën niet, beproef alle dingen en behoud het goede. (1 Thessalonicenzen 5: 2o,21) 

De tweede termijn

Ik deel het zoals ik het op mijn hart kreeg. We ontvangen allemaal ten dele en elke woord moet worden getoetst. 

Velen denken dat het einde van de wereld, de wederkomst, elk moment kan plaatsvinden. Dat is niet het geval. Er moet nog veel gebeuren eer het zover is. Mijn volk moet er klaar voor zijn en dit is niet het geval. Zoals het er nu voor staat zullen er maar weinig gered zijn. Elia zal eerst nog moeten komen en hij is er nog niet opgestaan. Het lichaam van Christus zal worden toegerust en haar licht laten schijnen. Het Evangelie zal wereldwijd worden verspreid op een wijze die tot nog toe nog niet is gezien. Religie zal struikelen en en vervolgen, na dit zal het beest opstaan. 

Er zullen tijden zijn van grote overwinning en tijden van absolute chaos. Maar ik zal Mijn volk voorbereiden en er zullen veilige havens zijn. Jullie natie zal een belangrijke rol spelen in het laatste van alle dingen. Jullie land zal niet in de schaduw blijven. 

Wat er zal voortkomen uit een land zal niet langer alleen van de overheid afhangen, maar van het volk. Net zoals in de VS te zien is, velen zijn er daar voor Mijn Naam, daarom is er een rechtvaardige overheid. Zijn eerste termijn bood een kans. Het was als een test, niet alleen voor Amerika maar voor de wereld. Zijn volgende termijn zal een wereldwijde ommekeer in overheden bewerken. Vele burgers zullen die vrijheid ook in hun land willen. Het zal duidelijk worden of een volk rechtvaardig of onrechtvaardig is, licht of duisternis, met liefde voor de waarheid of voor de leugen. 

Als alles op zijn plaats staat, wat nu nog niet het geval is, zal het eindspel worden gespeeld. Het zal vreselijk en geweldig zijn. Dit hangt af van jouw blik op de situatie. Zij, die liefde hebben voor de waarheid zullen zich verheugen wanneer alles in het licht komt. Anderen zullen sidderen van angst en verwarring. 

Dus, wees er klaar voor en bereid een leger voor. Groei in wijsheid en in de liefde. Vul je dagen met Mij en zorg dat je je prioriteiten op orde hebt. 

Eerst zal Elia komen

"Zie, Ik zend tot u de profeet, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag." - Maleachi 4: 5

De eerste keer dat Jezus terugkwam, 2000 jaar geleden, werd Hij ook ingeluid door Elia. De geest van Elia kwam door de profeet Johannes. We leven nu in de laatste dagen, in aanvang van de tweede komst, en ook dit keer zal eerst Elia komen. Deze keer zal Hij zich niet alleen aan Zijn eigen volk openbaren maar aan de hele wereld. De geest van Elia zal dan ook in grotere mate uitgestort worden, om Zijn komst te bereiden. Het doel zal zijn om de gemeente van God uit haar kinderschoenen naar volwassenheid te leiden. 

klik op de afbeelding om de video te zien

Hoor, wat de Geest tot de gemeenten zegt... 

God is een God van vernieuwing. Ook voor deze tijd heeft God een nieuwe wijn die Hij wil uitgieten over Zijn kinderen. Maar de nieuwe wijn zal niet in oude zakken worden uitgegoten. God gebruikt deze tijd van schudden om ons los te maken van het oude systeem, zodat wij in staat zijn het nieuwe te ontvangen wat Hij heeft. 

klik op de afbeelding om de video te bekijken 


Maak een gratis website.